Jsme tady pro občany Kamenice

SNK „Pro občany“ s podporou TOP09

Komunální volby 2018

Volby do zastupitelstva obce se konají 5. a 6. října 2018.

Volte číslo 1

Naše kandidátka má číslo 1.
Síla, pracovitost a odhodlání.

Víme kam směřujeme

Usilujeme o udržitelný rozvoj Kamenice pro nás i naše děti.

Volby 2018

 

Naše priority

Zaměřujeme se na velmi konkrétní věci v naší obci, které vnímáme jako důležité. Mluvíme s Vámi, našimi voliči a víme, co Vás trápí a co požadujete. Jsme jedni z Vás a jsme zásadně proti prezentaci obce jako zásluhy jednotlivce. Jednáme jako tým lidí a vystupujeme jako tým lidí.

Dopravní bezpečnost a bezpečnost občanů

 • postupné vybudování chodníků a bezpečných přechodů pro chodce
 • realizace dopravně-bezpečnostních opatření ke zklidnění dopravy
 • promyšlené opravy místních komunikací
 • intenzivní spolupráce s místním oddělením Policie ČR
 • zřízení obecní policie ve spolupráci s okolními obcemi pro prevenci kriminality

Vodovod a kanalizace

 • rekonstrukce čističky odpadních vod a navýšení její kapacity
 • dobudování kanalizace v osadách
 • opatření pro udržení dodávek vody v době sucha
 • revize využití zdrojů vody pro potřeby obce

Zdravotnictví a sociální problematika

 • zřizování a podpora nových i stávajících ordinací lékařů
 • podpora činnosti aktivního seniorského klubu
 • vytvoření centra pro seniory s lékařským dohledem a s možností ubytování
 • podpora komunitních míst v osadách

Školství, sport a kultura

 • kvalitní ZŠ pro naše děti (motivace kvalitních učitelů)
 • mateřská škola dostupná pro maximum dětí – navýšení kapacity stávající MŠ, případně podpora zřizování MŠ v jednotlivých osadách
 • podpora předškolní výchovy formou dětských skupin
 • zlepšení a zjednodušení možnosti využití obecních sportovišť
 • vytvoření dětských hřišť a odpočinkových zón v osadách

Obec pro občany a místní spolky

 • lepší informovanost z obce – dopravní omezení, odpady, poplatky a další
 • zvýšení kapacity recyklačních míst a doplnění kontejnerů na bioodpad
 • častější svoz nadměrného odpadu
 • vyšší podpora Sboru dobrovolných hasičů Těptín (pořízení nového hasičského auta)
 • instalace kamerového systému v problematických lokalitách
 • zkvalitnění Zpravodaje z Kamenice a zlepšení jeho distribuce

15 Statečných

aneb proč do toho znovu jdeme

Všichni žijeme v Kamenici dost dlouho na to, aby se stala naším domovem a jedno máme společné: není nám jedno, kam Kamenice směřuje. Chceme se aktivně podílet na rozvoji obce a spolu s přihlédnutím k potřebám všech spoluobčanů určovat priority, které se v obci budou realizovat. Budovu obecního úřadu vnímáme jako místo, které by mělo být přístupno a nápomocno všem občanům Kamenice. Naším cílem je vést takovou politiku, která bude transparentní, veřejná a lidská. Věříme, že naše úsilí nebude marné a dovedeme pro obec vydobýt to, co se v posledních měsících rodilo v našich hlavách, o čem probíhaly dlouhé diskuze a co jsme se rozhodli hájit jako dobré řešení.

Oblastí, ve kterých bychom chtěli okamžitě něco změnit, je samozřejmě více než dost, víme, že některá řešení se budou aplikovat do praxe pozvolna a s velkými obtížemi. Přesto chceme nasadit všechny své síly k tomu, abychom z vytyčených cílů následné čtyři roky neslevovali. Pokud ani Vám není jedno, jak je vedena obec, ve které žijete a jakým směrem se bude ubírat její rozvoj v následujících letech, přijďte k volbám a dejte svůj hlas naší kandidátce.

Náš Tým

Kandidátka Pro občany s podporou TOP09

Mnozí z nás jsou odborníci, nadšenci a specialisté ve svém oboru a naše vědomosti a zkušenosti chceme přenést i do naší obce.

1. Stanislav Kalaš
IT specialista

1. Stanislav Kalaš
IT specialista

Věk: 41 let, žiji v Těptíně 11 let. Pracuji jako IT technik a síťový specialista. Mám dvě krásné děti a úžasnou partnerku, která pracuje v Kamenici jako instruktorka sportu a vychovatelka. Osobně se věnuji rozvoji komunity v Těptíně a podporuji vše, co pomáhá stmelit lidi v osadě.
2. Josef Dvořák
Tesař

2. Josef Dvořák
Tesař

Věk: 49 let, jsem rodák z Těptína. I jako tesař znám většinu obyvatel nejen v Těptíně. Vím, co je trápí. Chci docílit výstavby bezpečné cesty pro děti do škol a obnovu vozového parku dobrovolným hasičům.
3. Jaroslav Krákora
Výrobní manažer

3. Jaroslav Krákora
Výrobní manažer

Věk: 49 let, celý život žiji v Ládví. V celé Kamenici i v Ládví nás trápí špatný stav cest, hlavně jejich prašnost. Chybí nám bezpečné přechody pro chodce a kvalitní veřejné osvětlení. Chceme to zlepšit.
4. Ing. Jan Procházka
 Daňový poradce

4. Ing. Jan Procházka
Daňový poradce

Věk: 55 let, 26 let žiji v Kamenici a Skuhři. Jako daňový poradce mám mnoho zkušeností s legislativou obce. Velice mě trápí bezpečnost dětí před školou, chodců i našeho majetku. Chci to napravit.
5. Ing. Dan Ševčík
Manažer a sportovec

5. Ing. Dan Ševčík
Manažer a sportovec

Věk: 48 let, 19 let žiji v Kamenici. Zajímám se o sport a považuji jej za důležitou součást života. Chci změnit a prosadit koncepci obecních sportovišť tak, aby byla dostupná a sloužila vám i vašim dětem.
6. Michaela Slámová
Technicko-Správní referent

6. Michaela Slámová
Technicko-Správní referent

Věk: 37 let, v Ládví žiji 8 let. Každý den přemýšlím, kde si naše děti budou bezpečně hrát a sportovat. Chybí nám kvalitní dětské hřiště a sportoviště. Chci to změnit.
7. Tomáš Bräuer
 Vedoucí pobočky v pojišťovně

7. Tomáš Bräuer
Vedoucí pobočky v pojišťovně

Věk: 40 let, 5 let žiji ve Všedobrovicích. Chci konečné řešení prašných cest ve Všedobrovicích, nechci už polykat prach. A výstavbu dětského hřiště a klidové zóny spolu s revitalizací našich rybníků. Chci se o to zasadit.
8. Ing. Tomáš Syrůček
Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

8. Ing. Tomáš Syrůček
Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

věk: 40 let, 15 let žiji v Kamenici a na Nové Hospodě. Chci přispět svou znalostí ke správnému zadávání stavebních zakázek a kontroly zakázek v průběhu, od záměru po předání. Vím, jak na to.
9. Ing. Jana Kohlová
zahradní a krajinářský architekt

9. Ing. Jana Kohlová
zahradní a krajinářský architekt

Věk: 48 let, žiji ve Všedobrovicích Znám problémy, které vás pálí. Je pro mě důležité konečné řešení problému s kanalizací ve Štiříně a Všedobrovicích. Komplexní řešení kanalizační sítě, ČOV a vodovodní sítě.
10. Jiří Přibyl
Truhlář a školník na ZŠ

10. Jiří Přibyl
Truhlář a školník na ZŠ

věk: 58 let, v Kamenici žiji již 20 let. Jako školník na základní škole v Kamenici, vidím problémy nejen školy ale i obce a vím, jak je řešit.
11. Bc. Martina Gašparová
 Porodní asistentka

11. Bc. Martina Gašparová
Porodní asistentka

Věk: 34 let, v Těptíně žiji krátkou dobu, ale jako zdravotníka mě trápí stav zdravotnické a sociální péče v obci. Chci pomoci a změnit to.
12. Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
 odborný asistent FBMI ČVUT

12. Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
odborný asistent FBMI ČVUT

Věk: 37 let, v Kamenici jsem vyrůstal a v Těptíně žiji s rodinou již 18 let. Zajímám se o obnovu a revitalizaci přírodních rezervoárů či zdrojů vody, využitelných v dobách sucha, nejen v Těptíně ale i ve zbytku obce. Vím, jak na to.
13. David Bauer
 Likvidátor škod pojišťovny

13. David Bauer
Likvidátor škod pojišťovny

Věk: 33 let, v Ládví žiji 6 let u hlavní Benešovské. Velmi se mě týká problematika bezpečnosti chodců na hlavních tazích v Ládví i v celé obci. Kvalitní bezpečné přechody a celkové zklidnění dopravy, tento problém chci řešit.
14. Milan Hájek
 Malíř a sportovec

14. Milan Hájek
Malíř a sportovec

Věk: 49 let, celý život žiji v Kamenici, chodil jsem zde do školy a znám spoustu lidí a jejich problémy. Chci pro ně změnu. Postarám se o to.
15. Hana Buková
 Pekařka

15. Hana Buková
Pekařka

Věk: 51 let, jsem rodačkou z Ládví. Chci prožít svůj život aktivně i ve stáří. Chci více podporovat aktivní seniorský klub a zlepšit podmínky pro seniory v obci.

Z programu

O co dále budeme usilovat

Pro Občany

Chceme dostát svému názvu a být zde skutečně pro každého občana Kamenice. Každý úhel pohledu je jiný, proto je žádoucí, aby měl každý možnost se vyjádřit. Nejde o to vytvořit příležitost pro obstrukce, které by bránily ve smysluplném řízení obce, ale nabídnout takové schéma komunikace s úřadem (ať už osobně nebo elektronicky), které bude pro obec podnětné, rozvíjející a názorné.

Životní prostředí a sport

Podpora osadních výborů v jejich aktivitách zkrášlování obce, snaha zapojit větší množství občanů do těchto aktivit včetně budování sousedských vztahů. Zapojení obce do příprav sportovních klání, rozvoj sportovní i odpočinkové zóny a budování zázemí pro rozvoj různých sportovních odvětví. Snaha rozvíjet v našem regionu sport úzce souvisí s prevencí u mládeže a změnou jejich online životního stylu.

Podpora rodin s dětmi

Předškolní a školní vzdělávání je v obci poddimenzováno. Je potřeba rozšířit kapacity mateřské školy v Kamenici, nebo podpořit přijímání dětí mimo obec tak, aby všechny děti mohly navštěvovat MŠ. Zároveň však nesmí díky tomu docházet k nadměrnému navyšování kapacit tříd. Je jasné, že v nižším počtu žáků v jedné třídě mohou učitelé klást na děti větší nároky, dochází k větší interaktivitě, menší anonymitě a k hlubšímu procesu učení.

Kontaktujte nás

Chcete nás podpořit?

Líbí se Vám naše vize? Neváhejte nás kontaktovat.

Sdružení nezávislých kandidátů „Pro občany“ s podporou TOP09

adresa:
Topasová 886, Kamenice – Těptín, 25168

www.proobcany.eu, www.prokamenici.cz